Proboszcz:


        Ks. Prałat Grzegorz Pałys

        - ur. 1965 (Solec-Zdrój), wyświęcony: 1991,

        mianowany: 2012
         

Wikariusze:    

       Ks. Piotr Orlikowski

       - ur. 1990 ( pochodzi z par. bł. J. Pawłowskiego                              - Włoszczowa),  wyświęcony 2015,

        mianowany  2018

    

        Ks. Marek Dumin   

       - ur. 1984, (pochodzi z par Kluczewsko),  wyświęcony 2009

          mianowany 2022

 

        Ks. Piotr Wojtasiński  

       - ur. 1989, (pochodzi z par Wniebowzięcia NMP                                  - Włoszczowa),  wyświęcony 2016

         mianowany 2022